Boje za sobna vrata

Boje za sobna vrata

Prikazane nijanse boje isključivo su informativnog karaktera. Stvarni izgled boje može se razlikovati u odnosu na ovdje prikazane uzorke.