Škure

Za Vas izrađujemo dalmatinsko-istarske i zagorske škure. Dalmatinsko-istarske su debljine 40 mm gdje su lamele položene horizontalno-vertikalno, dok su zagorske debljine 2,2mm sa Z pojačanjem.

Za Vas izrađujemo dalmatinsko-istarske i zagorske škure . Dalmatinsko-istarske su debljine 40 mm gdje su lamele položene horizontalno-vertikalno , dok su zagorske debljine 2,2mm sa Z pojačanjem.

Menu