ULAZNA VRATA

Lijepa ulazna vrata kao i prozori najupečatljiviji su dio svakog objekta. Zato u našoj ponudi možete pronaći veliki izbor oblika i dizajna prilagođen željama naručitelja . Izrađujemo ih od masiva jele, smreke, ariša, hrasta i merantija , puna ili u kombinaciji sa staklenim ispunama čiju vrstu i raspored naručitelj može sam izabrati, profila 40 i 68 mm. Vrata nude odličnu toplinsku izolaciju , a također postoji mogućnost ugradnje sigurnosne brave.

Lijepa ulazna vrata kao i prozori najupečatljiviji su dio svakog objekta. Zato u našoj ponudi možete pronaći veliki izbor oblika i dizajna prilagođen željama naručitelja . Izrađujemo ih od masiva jele, smreke, ariša, hrasta i merantija , puna ili u kombinaciji sa staklenim ispunama čiju vrstu i raspored naručitelj može sam izabrati, profila 40 i 68 mm. Vrata nude odličnu toplinsku izolaciju , a također postoji mogućnost ugradnje sigurnosne brave.

Menu